Opłata planistyczna – czym jest i jak uniknąć jej zapłaty przy sprzedaży nieruchomości

Nieruchomości

24.04.2019


Decyzja o sprzedaży nieruchomości zawsze podejmowana jest z rozwagą i stanowi ważne wydarzenie dla każdego, kto obrotem nieruchomościami nie zajmuje się zawodowo. Jej podjęcie poprzedza staranna analiza zysków i strat. Poczynione obliczenia może jednak zniweczyć nadesłane w kilka miesięcy po sprzedaży pismo z Urzędu Gminy zawierające wezwanie do zapłaty należnej opłaty planistycznej.

Opłata planistyczna

Czym właściwie jest opłata planistyczna?

Opłata planistyczna może zostać naliczona na rzecz gminy, gdy dochodzi do zbycia nieruchomości, dla której w ciągu ostatnich 5 lat zmienił się lub został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o ile w wyniku tego zdarzenia wartość nieruchomości wzrosła. Opłatą obciążany jest właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości, a jej wysokość stanowić może nawet 30% wzrostu wartości nieruchomości.

Naliczenie opłaty stanowić może zaskoczenie, gdyż właściciele i użytkownicy nieruchomości nie są zawiadamiani o zmianie dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Skąd wiedzieć, czy wartość nieruchomości wzrosła

Przede wszystkim, planując sprzedaż nieruchomości trzeba dowiedzieć się czy w ciągu ostatnich 5 lat był dla niej uchwalany lub zmieniany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Informacje takie są łatwo dostępne w Internecie i zwykle można wyszukać je na stronach internetowych gmin.

Jeśli ustalimy, iż w istocie doszło do uchwalenia lub zmiany planu, należy ocenić czy należąca do nas nieruchomość zyskała w związku z tym na wartości. Do sytuacji takiej dochodzi najczęściej, gdy zmienia się przeznaczenie gruntu, a w ślad za tym możliwość jego zabudowy (na przykład z przeznaczenia rolnego na budownictwo mieszkaniowe). Pamiętać należy jednak, że wartość gruntu wzrosnąć może również pomimo braku zmiany jego przeznaczenia, na przykład wskutek rewizji szczegółowych warunków zabudowy.

Kwestia zmiany wartości gruntu jest trudna do ustalenia dla laika i powinna być badana przez specjalistę z zakresu wyceny nieruchomości.

Czy warto ponosić koszty profesjonalnej wyceny?

Odpowiedź na to pytanie jest prosta – nie warto. Przynajmniej nie na tym etapie. Jeśli ustaliliśmy, że miejscowy plan w ostatnim czasie uległ zmianie lub został dla naszej nieruchomości uchwalony, możemy uniknąć opłaty planistycznej na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest po prostu wstrzymanie się ze zbyciem nieruchomości do czasu upływu pięciu lat od dnia wejścia w życie planu lub zmieniającej go uchwały. Po tym okresie opłata nie będzie już mogła zostać naliczona.

Inną drogą jest ustalenie wartości należnej opłaty zawczasu. Właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości, może wystąpić z wnioskiem do wójta (ewentualnie burmistrza lub prezydenta miasta) o ustalenie wysokości ewentualnej opłaty planistycznej w razie zbycia nieruchomości. Wydana decyzja nie będzie obligowała zainteresowanego do sprzedaży nieruchomości, ani do uiszczenia opłaty, a pozwoli mu ustalić ewentualne koszty w przypadku podjęcia takiej decyzji. Co najistotniejsze, ustalona w ten sposób opłata wiązać będzie organ i nie będzie mogła być przez niego zmieniona.

Niezależnie od podjętej w przedmiocie ewentualnej opłaty decyzji, warto przed sprzedażą nieruchomości przygotować się na ewentualny obowiązek jej zapłaty. Do tego celu kluczowym jest ustalenie, z jakiej daty pochodzi obowiązujący dla nieruchomości miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

MASZ PYTANIE DOTYCZĄCE TEGO
ARTYKUŁU? NAPISZ DO NAS

Zobacz inne artykuły z tego działu

kooperatywa mieszkaniowa poradnik

Najem okazjonalny dla obywateli Ukrainy  na łatwiejszych zasadach

Renta planistyczna | wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu miejscowego

Opłata adiacencka- czym jest?

Audyty nieruchomości | due dilligence


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc