Od stycznia książka obiektu może być elektroniczna (EKOB)

Nieruchomości

7.12.2022


Od jakiegoś czasu Główny Urząd Nadzoru budowlanego rozwija możliwość działania w procesie budowlanym w formie elektronicznej. W tym celu prowadzi chociażby platformę e-budownictwo.gunb.gov.pl, gdzie składać można wnioski o wydanie warunków zabudowy, pozwolenia na budowę, czy zgłaszać zamiar rozpoczęcia robót budowlanych.

Ustawodawca nie zatrzymuje się i dalej zmierza w kierunku elektronizacji. Wcześniej pisaliśmy już o elektronicznym dzienniku budowy, który od 27 stycznia 2023 r. ma być alternatywną formą dla dzienników papierowych (link).

Od 1 stycznia przyszłego roku pojawi się także elektroniczna książka obiektu budowlanego (EKOB).

Ma przybrać formę aplikacji, w której możliwe będzie dokonywanie wszelkich niezbędnych wpisów oraz przechowywanie książki przez okres istnienia obiektu i 10 lat po zamknięciu książki. System ją obsługujący nazwany jest c-KOB i będzie wymagał uwierzytelnienia oraz autoryzacji konkretnej osoby za pomocą zakładanego przez nią konta.

Docelowo zarówno dziennik budowy, jak i EKOB prowadzone mają być jedynie elektronicznie, na razie jednak obie formy są dopuszczalne.

EKOB umożliwiać ma udostępnienie dostępu do niej osobom kontrolującym, niektóre organy będą mogły mieć stały do niej dostęp.

EKOB zakłada właściciel lub zarządca obiektu budowlanego, ale za prowadzenie książki odpowiada konkretna wskazana osoba.

Co wpisuje się w EKOB?

EKOB zawierała będzie informacje o obiekcie budowlanym, dane zarządcy lub właściciela, informację o przeprowadzonych kontrolach, ekspertyzy i opinie techniczne, informacje o przeglądach czy naprawach, wykonywanych robotach budowlanych, katastrofach budowlanych oraz o wydanych decyzjach dotyczących obiektu.

Książka ma zawierać także plan sytuacyjny obiektu z m.in. granicami nieruchomości, przyłączami, drogami pożarowymi czy hydrantami.

Wpisu dokonuje się w terminie 7 dni od zaistnienia okoliczności podlegających wpisowi.

Dla jakich budynków musi prowadzona być książka?

Obowiązek jej prowadzenia nie dotyczy budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz garażowych i gospodarczych w zabudowie jednorodzinnej. Nie dotyczy także obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego oraz obiektów budowlanych, do których budowy wystarczy samo zgłoszenie, albo do których nie potrzeba nawet zgłoszenia. Chyba że chodzi o sieci gazowe, wtedy EKOB może być koniczna.  

Nie dotyczy ponadto dróg, obiektów mostowych, które posiadają książki dróg i obiektów mostowych.

W pozostałych przypadkach EKOB prowadzi się dla każdego budynku oraz dla każdego obiektu budowlanego niebędącego budynkiem, którego projekt architektoniczno-budowlany oraz techniczny musiał być sprawdzony przez projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności. EKOB nie będzie dotyczyła więc m.in. także obiektów budowlanych o prostej konstrukcji, takiej jak niewielkie obiekty gospodarcze, inwentarskie i składowe.

Kto dokonuje wpisów?

Uprawnienie takie posiadać będą: właściciel lub zarządca, osoba wskazana w książce jako osoba do jej prowadzenia oraz osoby przeprowadzające kontrole.

Za prowadzenie książki obiektu budowlanego odpowiada wskazana w tej książce osoba fizyczna.

Podsumowanie.

Nowelizacja nie zmienia co prawda istotnie zasad prowadzenia książki obiektu budowlanego – nadal obejmuje podobne obowiązki i uprawnienia. Niemniej aktualnie książka obiektu budowlanego doczeka się możliwości prowadzenia jej w formie elektronicznej oraz dedykowanego rozdziału w prawie budowlanym, dzięki czemu zasady jej prowadzenia będą bardziej czytelne. 

MASZ PYTANIE DOTYCZĄCE TEGO
ARTYKUŁU? NAPISZ DO NAS

Zobacz inne artykuły z tego działu

Twoja spółka posiada grunty rolne? Cz. 1. Kiedy KOWR może przejąć należące do niej grunty?

stwierdzenie nabycia spadku a zasiedzenie

Twoja spółka posiada grunty rolne? Cz. 2. Kiedy KOWR może przejąć udziały i akcje tej spółki?

Zmiany w opodatkowaniu nieruchomości

Najem prywatny tylko na ryczałcie

przekształcenie użytkowania wieczystego we własność ustawa

Przepisy „#StopPatodeweloperka” – jakie zmiany w prawie wprowadza nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicz...


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc