Budynki w strefach kontrolowanych gazociągów do rozbiórki ?

Dnia 4 lutego poznański Starosta poinformował, iż zwrócił się do firm nadzorujących sieci gazowe położone na obszarze powiatu poznańskiego o dokonanie ustalenia oraz udzielenie informacji w których miejscach w strefach kontrolowanych urządzeń gazociągowych położone są budynki.

Wyjaśnić należy, iż strefy kontrolowane to ustanowione właściwym rozporządzeniem ministerialnym obszary wyznaczone po obu stronach gazociągu, w których obrębie niedopuszczalne jest między innymi sytuowanie budynków. Szerokość tych stref waha się pomiędzy 1 a nawet 150 metrów, w zależności między innymi od średnicy, daty wybudowania oraz ciśnienia w urządzeniach przesyłowych.

Żądanie Starosty ma związek z niedawnym wybuchem fragmentu gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Poznań-Rogoźno oraz związanym z nim doszczętnym spaleniem czterech oraz uszkodzeniem kilkunastu budynków w Murowanej Goślinie pod Poznaniem.

Założyć należy, iż działanie Starosty nie zostało podjęte wyłącznie w celach informacyjnych, ale jego intencją jest uniknięcie podobnych sytuacji w przyszłości. Możliwym jest zatem, iż wkrótce nadzór budowlany zainteresuje się budynkami wzniesionymi w strefach kontrolowanych i być może nawet nakaże ich rozbiórkę z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia. W sytuacji takiej właścicielom nieruchomości wzniesionych zgodnie z obowiązującymi w czasie budowy przepisami powinno zostać przyznane odszkodowanie.

Nie jest jednak przesądzonym, iż organy państwowe sięgną po tak drastyczne środki, zwłaszcza w okresie przedwyborczym. Regionalne media[1] informują już, iż przedsiębiorstwo Gaz-System, do którego należał uszkodzony gazociąg w Murowanej Goślinie zaproponowało najbardziej poszkodowanym właścicielom nieruchomości wykup należących do nich gruntów.

[1] https://epoznan.pl/komunikacja-news-83105-Starosta_poznanski_po_wybuchu_w_Murowanej_Goslinie_&

MASZ PYTANIE DOTYCZĄCE TEGO
ARTYKUŁU? NAPISZ DO NAS

Zobacz inne artykuły z tego działu

Opłata planistyczna

Rosnące ceny materiałów budowlanych – jak dokonać waloryzacji kontraktu budowlanego? Prawo zamówień publicznych Cz. II...

Przekształcenie użytkownia wieczystego we własność

Znak budowlany B dla wyrobów budowlanych – jak zrealizować obowiązek?

Przekształcenie użytkownia wieczystego we własność

Znak CE dla wyrobów budowlanych – jak zrealizować obowiązek?

Jak uchronić się przed opłatą za wycinkę drzew?


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc