Precedensowy wyrok na agenta nieruchomości

Nieruchomości

6.11.2020


W Pulsie Biznesu opisane zostało wygrane przez nas postępowanie sądowe, które prowadziliśmy przeciwko nieuczciwemu pośrednikowi nieruchomości, działającemu na dwa fronty.

„Sąd przeanalizował przy okazji często spotykaną na rynku sytuację, kiedy pośrednik faktycznie reprezentuje obie strony transakcji. Przyznał, że z zasady pośrednik może tak działać, pod warunkiem że będzie szczególnie zwracał uwagę, aby nie naruszyć interesu żadnej ze stron.

— W tym przypadku pośrednik znalazł się w sytuacji otwartego konfliktu interesów, skupiając się na tym, żeby jak najwięcej zarobić ze szkodą dla klienta, którego reprezentował. Wyrok sądu potwierdził, że choć po deregulacji nie ma szczegółowych reguł wykonywania zawodu pośredników, to ta odpowiedzialność wynika z ogólnych reguł kodeksu cywilnego, zaufania stron i podstawowych zasad wykonywania zobowiązań — mówi Jakub Arczyński, adwokat w kancelarii M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni.”

Artykuł ukazał się 28 października 2020 r. w Pulsie Biznesu.

MASZ PYTANIE DOTYCZĄCE TEGO
ARTYKUŁU? NAPISZ DO NAS

Zobacz inne artykuły z tego działu

WEBINAR: Zmiany w rękojmi od stycznia 2021 r. – wpływ na roszczenia o wady lokali i części wspólnych w praktyce inwestyc...

Umowny zarząd nieruchomością wspólną a funkcjonowanie wspólnoty mieszkaniowej

zamówienia publiczne

Nowe zasady odpowiedzialności deweloperów za wady lokali – Jakub Arczyński dla Real Estate Magazine

Uchwalono nową ustawę deweloperską. Jakie zmiany dla deweloperów i nabywców mieszkań?


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc