Jakub Arczyński   adwokat

Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej inwestycji budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z ochroną środowiska, zagospodarowaniem przestrzennym, prawem administracyjnym i prawem budowlanym. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Z Kancelarią Krotoski Adwokaci współpracuje nieprzerwanie od marca 2009 roku.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

  • posiada bogate doświadczenie w przedmiocie stosunków umownych w budownictwie oraz zamówień publicznych;
  • Skutecznie doradzał beneficjentom w sprawach rozliczania dofinansowań ze środków Unii Europejskiej przyznawanych w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013;
  • doradzał prawnie przy realizacji budowy napowietrznej czterotorowej, dwunapięciowej linii elektroenergetycznej Kromolice-Plewiska;
  • uczestniczył w pracach zespołu transakcyjnego zajmującego się przejęciem kilku znaczących polskich spółek;
  • reprezentował w procesach sądowych wykonawców budowlanych w sporach z zamawiającym o zapłatę kar umownych dotyczących wykonania robót budowlanych na zamówienie publiczne;
  • walczył w sporach administracyjnych i sądowych w zakresie opodatkowania wynagrodzeń za ustanowienie służebności przesyłu i odszkodowań za spowodowane podczas budowy sieci przesyłowych;
  • brał udział w licznych szkoleniach organizowanych m.in. przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa.
Biegle włada językiem angielskim.

ZAINTERESOWANIA

Pasjonuje się zagadnieniami związanymi z  zabezpieczaniem danych informatycznych oraz nowymi technologiami.

Artukuły tego autora:

zamówienia publiczne

Nowe zasady odpowiedzialności deweloperów za wady lokali – Jakub Arczyński dla Real Estate Magazine

WEBINAR: Zmiany w rękojmi od stycznia 2021 r. – wpływ na roszczenia o wady lokali i części wspólnych w praktyce inwestyc...

Precedensowy wyrok na agenta nieruchomości

UOKiK - wyższe ceny mieszkań

Czy nowela prawa budowalnego zalegalizuje wcześniejsze odstępstwa od projektu?

Wspólnoty mieszkaniowe na nowych zasadach

rygor natychmiastowej wykonalności

Tarcza antykryzysowa 4.0 – przyspieszy budowę strategicznych sieci przesyłowych

Czy prawo do korzystania z nieruchomości przechodzi na nabywcę urządzeń przesyłowych?

Specustawa energetyczna - decyzja lokalizacyjna

Specustawa energetyczna: decyzja lokalizacyjna bez skutków wywłaszczeniowych

Śmierć strony przed wszczęciem postępowania administracyjnego

Wywłaszczenie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Wywłaszczenie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – do kiedy właściciel może się zgłosić?

Upływ czasu może obronić wadliwe pozwolenie na budowę

dostęp do drogi publicznej

Tytuł prawny do drogi nie jest konieczny dla uzyskania warunków zabudowy


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc