Jakub Arczyński   adwokat

Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej inwestycji budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z ochroną środowiska, zagospodarowaniem przestrzennym, prawem administracyjnym i prawem budowlanym. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Z Kancelarią Krotoski Adwokaci współpracuje nieprzerwanie od marca 2009 roku.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

  • posiada bogate doświadczenie w przedmiocie stosunków umownych w budownictwie oraz zamówień publicznych;
  • Skutecznie doradzał beneficjentom w sprawach rozliczania dofinansowań ze środków Unii Europejskiej przyznawanych w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013;
  • doradzał prawnie przy realizacji budowy napowietrznej czterotorowej, dwunapięciowej linii elektroenergetycznej Kromolice-Plewiska;
  • uczestniczył w pracach zespołu transakcyjnego zajmującego się przejęciem kilku znaczących polskich spółek;
  • reprezentował w procesach sądowych wykonawców budowlanych w sporach z zamawiającym o zapłatę kar umownych dotyczących wykonania robót budowlanych na zamówienie publiczne;
  • walczył w sporach administracyjnych i sądowych w zakresie opodatkowania wynagrodzeń za ustanowienie służebności przesyłu i odszkodowań za spowodowane podczas budowy sieci przesyłowych;
  • brał udział w licznych szkoleniach organizowanych m.in. przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa.
Biegle włada językiem angielskim.

ZAINTERESOWANIA

Pasjonuje się zagadnieniami związanymi z  zabezpieczaniem danych informatycznych oraz nowymi technologiami.

Artukuły tego autora:

zamówienia publiczne

Nowe zasady odpowiedzialności deweloperów za wady lokali – Jakub Arczyński dla Real Estate Magazine

WEBINAR: Zmiany w rękojmi od stycznia 2021 r. – wpływ na roszczenia o wady lokali i części wspólnych w praktyce inwestyc...

Precedensowy wyrok na agenta nieruchomości

UOKiK - wyższe ceny mieszkań

Czy nowela prawa budowalnego zalegalizuje wcześniejsze odstępstwa od projektu?

Wspólnoty mieszkaniowe na nowych zasadach

rygor natychmiastowej wykonalności

Tarcza antykryzysowa 4.0 – przyspieszy budowę strategicznych sieci przesyłowych

Czy prawo do korzystania z nieruchomości przechodzi na nabywcę urządzeń przesyłowych?

Specustawa energetyczna - decyzja lokalizacyjna

Specustawa energetyczna: decyzja lokalizacyjna bez skutków wywłaszczeniowych

Śmierć strony przed wszczęciem postępowania administracyjnego

Wywłaszczenie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Wywłaszczenie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – do kiedy właściciel może się zgłosić?

Upływ czasu może obronić wadliwe pozwolenie na budowę

dostęp do drogi publicznej

Tytuł prawny do drogi nie jest konieczny dla uzyskania warunków zabudowy

Strona 1 z 512345

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc