Roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu nie ulega przedawnieniu

Nieruchomości

5.03.2015


Roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu przewidziane w art. 3052 par 1 kc nie ulega przedawnieniu - to sedno uchwały Sądu Najwyższego z dnia 20 lutego 2013 r. (III CZP 101/12).

http://www.flickr.com/photos/20741443@N00/2423929597

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego –  roszczenie to istnieje tak długo, jak długo trwa ta sytuacja, a po jej zmianie wygasa. Nie ulega więc przedawnieniu, gdyż ustawodawca w sposób szczególny ukształtował możliwość jego dochodzenia. Celem wprowadzenia roszczenia o ustanowienie przesyłu było nie tylko uregulowanie tych kwestii na przyszłość. Miał on skutkować także – a może przede wszystkim – uporządkowaniem trwających od wielu lat stanów faktycznych, niekorzystnych z punktu widzenia społecznego. Przyjęcie możliwości przedawnienia roszczenia przewidzianego w art. 3052 § 1 k.c. nie dałoby się pogodzić z powyższymi celami.

 

W praktyce nie zostaliby objęci tą regulacją przedsiębiorcy, którzy utrzymywali urządzenia przesyłowe na cudzym gruncie w dniu wejścia w życie ustawy nowelizującej i z różnych przyczyn nie zdążyli wystąpić z roszczeniem o ustanowienie służebności przesyłu przed dniem 3 sierpnia 2011 r. Celem wprowadzenia roszczenia o ustanowienie przesyłu było nie tylko uregulowanie tych kwestii na przyszłość. Miał on skutkować także – a może przede wszystkim – uporządkowaniem trwających od wielu lat stanów faktycznych, niekorzystnych z punktu widzenia społecznego. Przyjęcie możliwości przedawnienia roszczenia przewidzianego w art. 3052 § 1 k.c. nie dałoby się pogodzić z powyższymi celami.

Co za tym idzie, przedsiębiorcy ci w dalszym ciągu nie mogliby uzyskać pewnego i trwałego tytułu prawnego do korzystania w tym zakresie z cudzego gruntu.

MASZ PYTANIE DOTYCZĄCE TEGO
ARTYKUŁU? NAPISZ DO NAS

Zobacz inne artykuły z tego działu

WEBINAR: Zmiany w rękojmi od stycznia 2021 r. – wpływ na roszczenia o wady lokali i części wspólnych w praktyce inwestyc...

Umowny zarząd nieruchomością wspólną a funkcjonowanie wspólnoty mieszkaniowej

zamówienia publiczne

Nowe zasady odpowiedzialności deweloperów za wady lokali – Jakub Arczyński dla Real Estate Magazine

Uchwalono nową ustawę deweloperską. Jakie zmiany dla deweloperów i nabywców mieszkań?


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc