Zasady ustalania wynagrodzenia za służebność przesyłu

Nieruchomości

5.03.2015


Służebność przesyłu powinna uwzględniać „odpowiednie wynagrodzenie” dla właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości. Nie ma przeciwwskazań, ażeby służebność była nieodpłatna, ale w praktyce tego typu sytuacje się nie zdarzają.

Przepisy kodeksu cywilnego  nie definiują precyzyjnego  sposobu ustalania wynagrodzenia (jak np. zamierzał  to uczynić Ustawodawca w projekcie ustawy o korytarzach przesyłowych). Przyjmuje się, że może to być wynagrodzenie jednorazowe (ustalane w przeważającej części przypadków), ale także okresowe (znacznie rzadziej spotykane).

 

Ustawodawca posłużył się wyłącznie sformułowaniem „odpowiednie wynagrodzenie”, które zgodnie z bieżącym orzecznictwem winno uwzględniać m.in.:

  1. charakter nieruchomości, położenie, rodzaj i jej przeznaczenie wynikające z dokumentów planistycznych,
  2. stopień ograniczenia prawa własności (pod powierzchnią, nad powierzchnią, gabaryty urządzeń przesyłowych, etc.)
  3. rodzaj i parametry urządzeń przesyłowych mające wpływ na ustalenie szerokości strefy,
  4. częstotliwość i sposób korzystania z urządzeń przesyłowych.

W przypadku postępowania sądowego w przedmiocie ustanowienia służebności przesyłu wynagrodzenie to ustalane zostanie w oparciu o opinię biegłego sądowego – rzeczoznawcy majątkowego.  Warto już na etapie zlecenia opinii sprecyzować kryteria sporządzenia opinii, bowiem z reguły sądy w postanowieniu dowodowym bardzo ogólnie określają zakres i przedmiot opinii, pomijając czynniki, które należy wziąć pod uwagę. Brak uwzględnienia poszczególnych elementów oprócz określenia nieprawidłowej wysokości będzie też negatywnie wpływał na długość prowadzonego postępowania.

MASZ PYTANIE DOTYCZĄCE TEGO
ARTYKUŁU? NAPISZ DO NAS

Zobacz inne artykuły z tego działu

stwierdzenie nabycia spadku a zasiedzenie

Twoja spółka posiada grunty rolne? Cz. 2. Kiedy KOWR może przejąć udziały i akcje tej spółki?

Od stycznia książka obiektu może być elektroniczna (EKOB)

Zmiany w opodatkowaniu nieruchomości

Najem prywatny tylko na ryczałcie

przekształcenie użytkowania wieczystego we własność ustawa

Przepisy „#StopPatodeweloperka” – jakie zmiany w prawie wprowadza nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicz...


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc