Tarcza Antykryzysowa – wsparcie dla przedsiębiorców

Koronawirus – czy specustawa wpłynie na bezpieczeństwo procesu budowlanego?

Ryczałtowe wynagrodzenie dla biegłego

Biegły będzie mógł zażądać wyższego wynagrodzenia w złożonej sprawie

Czy w razie braku szkody należy się kara umowna?

18.02.2020

Zmiana właściciela nieruchomości w toku „małego wywłaszczenia”

20.01.2020

Szkolenie: Inwestor – wykonawca. Relacje w procesie budowlanym. 6.02.2020 r.

16.01.2020

Zagrożenia dla transakcji gruntami rolnymi? Czym jest prawo nabycia przysługujące KOWR?

15.01.2020

prace nad ułatwieniem obrotu ziemią rolną z korzyścią dla Inwestorów

Co może zagrozić transakcji gruntami rolnymi? Omawiamy prawo pierwokupu

pozwolenie konserwatorskie a pozwolenie na budowę

Co z przekształceniem użytkowania wieczystego w 2020 roku?

Pokaż więcej

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc