Jakub Arczyński   adwokat

Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej inwestycji budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z ochroną środowiska, zagospodarowaniem przestrzennym, prawem administracyjnym i prawem budowlanym. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Z Kancelarią Krotoski Adwokaci współpracuje nieprzerwanie od marca 2009 roku.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

  • posiada bogate doświadczenie w przedmiocie stosunków umownych w budownictwie oraz zamówień publicznych;
  • Skutecznie doradzał beneficjentom w sprawach rozliczania dofinansowań ze środków Unii Europejskiej przyznawanych w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013;
  • doradzał prawnie przy realizacji budowy napowietrznej czterotorowej, dwunapięciowej linii elektroenergetycznej Kromolice-Plewiska;
  • uczestniczył w pracach zespołu transakcyjnego zajmującego się przejęciem kilku znaczących polskich spółek;
  • reprezentował w procesach sądowych wykonawców budowlanych w sporach z zamawiającym o zapłatę kar umownych dotyczących wykonania robót budowlanych na zamówienie publiczne;
  • walczył w sporach administracyjnych i sądowych w zakresie opodatkowania wynagrodzeń za ustanowienie służebności przesyłu i odszkodowań za spowodowane podczas budowy sieci przesyłowych;
  • brał udział w licznych szkoleniach organizowanych m.in. przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa.
Biegle włada językiem angielskim.

ZAINTERESOWANIA

Pasjonuje się zagadnieniami związanymi z  zabezpieczaniem danych informatycznych oraz nowymi technologiami.

Artukuły tego autora:

Ile zapłaci Inwestor bezpodstawnie wzbogacony na robotach dodatkowych.

Czy projektant może samodzielnie wstrzymać budowę?

Ciekawy wyrok WSA | Specustawa przesyłowa

Sąd Najwyższy po stronie właścicieli nieruchomości | Wynagrodzenie | Służebność przesyłu

Od 5 grudnia 2017 r. przedsiębiorstwa przesyłowe mogą nabywać grunty rolne bez ograniczeń.

Nowe inwestycje w ramach specustawy przesyłowej

Jaką mapę załączyć do wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej?

Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu a szkoda lokalizacyjna

Wysokość wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu w świetle uchwały III CZP 88/15

Określenia pasa służebności przesyłu – w świetle uchwały Sadu Najwyższego III CZP 88/15

Prawo wodne – kiedy organ może wnieść sprzeciw od zgłoszenia prac

Odzyskanie wywłaszczonej nieruchomości

Pozwolenia wodnoprawne w 2016 r. Ułatwienia dla inwestycji przesyłowych


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc