Ruszają prace nad ułatwieniem obrotu ziemią rolną z korzyścią dla Inwestorów

Nieruchomości

2.10.2018


We wrześniu Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ujawniło, że przedstawi nową propozycję nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Z rozmowy z przedstawicielem resortu opublikowanej na łamach Rzeczpospolitej wynika, że projekt ustawy w najbliższym czasie zostanie przekazany do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych.

prace nad ułatwieniem obrotu ziemią rolną z korzyścią dla Inwestorów

Zgodnie z tym co wskazywano na stronie Ministerstwa, zmiany będą miały na celu m.in. złagodzenie dotychczas obowiązujących ograniczeń w obrocie nieruchomościami rolnymi. 

Ministerstwo stoi na stanowisku, że zmiany wprowadzane w ostatnich latach spisują się dobrze a spekulacje obrotem ziemią udało się ograniczyć. Zachodzi jednak potrzeba dokonania pewnych modyfikacji.

Jednym z najważniejszych założeń projektu ma być zmiana polegająca na zwiększeniu powierzchni nieruchomości rolnej wyłączonej spod przepisów ustawy do 1 ha. Obecnie jest to 0,3 ha. Stworzy to większe możliwości nabywania i zbywania nieruchomości rolnych o powierzchni do 1 ha, a docelowo, np. przeznaczenia ich pod realizację inwestycji budownictwa mieszkaniowego. Wprowadzenie zmiany ułatwi osiedlanie się na obszarach wiejskich i podmiejskich osób nie będących rolnikami, a rolnikom da możliwość sprzedaży niewielkich działek rolnych.

Duże zainteresowanie takimi gruntami wykazują również Deweloperzy, którym aktualne regulacje znacznie utrudniły realizację inwestycji mieszkaniowych na obszarach wiejskich. Projekt nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego potencjalnie stworzy nowe możliwości zainwestowania terenów rolnych na cele mieszkalne i nie tylko.

Redakcja portalu będzie na bieżąco monitorowała postępy prac legislacyjnych nad opisywanym projektem. Zapraszamy do śledzenia informacji publikowanych na łamach portalu.

MASZ PYTANIE DOTYCZĄCE TEGO
ARTYKUŁU? NAPISZ DO NAS

Zobacz inne artykuły z tego działu

Rozwiązanie stosunku najmu przez sąd

Wnioski z raportu o stanie mieszkalnictwa w Polsce

Czy prawo do korzystania z nieruchomości przechodzi na nabywcę urządzeń przesyłowych?

Walka o dostęp do numerów ksiąg wieczystych w GEOPORTALu

Wspólnoty mieszkaniowe na nowych zasadach


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc