Umowy budowlane i spory

  • Najnowsze
  • Najpopularniejsze

Sąd Najwyższy o ochronie podwykonawców.

Kara umowna a gwarancyjna

Odpowiedzialność inwestora wobec podwykonawcy. Czy odpowiada także za odsetki ?

Milczenie inwestora. Czy może powodować odpowiedzialność za wynagrodzenie podwykonawcy ?

Rodzaj umowy może decydować o odpowiedzialności wykonawcy

Wykonanie większości prac na budowie pozwala zmniejszyć kare umowną

Kara umowna może zostać obniżona przez sąd nawet do zera

Ochrona przed niesolidnym kontrahentem

Strona 2 z 212

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc