Umowy budowlane i spory

  • Najnowsze
  • Najpopularniejsze

Sąd Najwyższy o ochronie podwykonawców.

Kara umowna a gwarancyjna

Odpowiedzialność inwestora wobec podwykonawcy. Czy odpowiada także za odsetki ?

Milczenie inwestora. Czy może powodować odpowiedzialność za wynagrodzenie podwykonawcy ?

Rodzaj umowy może decydować o odpowiedzialności wykonawcy

Wykonanie większości prac na budowie pozwala zmniejszyć kare umowną

Kara umowna może zostać obniżona przez sąd nawet do zera

Ochrona przed niesolidnym kontrahentem


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc