Nieruchomości

  • Najnowsze
  • Najpopularniejsze

Umowny zarząd nieruchomością wspólną a funkcjonowanie wspólnoty mieszkaniowej

WEBINAR: Zmiany w rękojmi od stycznia 2021 r. – wpływ na roszczenia o wady lokali i części wspólnych w praktyce inwestyc...

Małżonek musi zgodzić się na nabycie nieruchomości

Precedensowy wyrok na agenta nieruchomości

Co zrobić z danymi osobowymi byłego najemcy?

Zebrania wspólnot mieszkaniowych – jak decydować w trakcie pandemii?

Wspólnoty mieszkaniowe na nowych zasadach

Walka o dostęp do numerów ksiąg wieczystych w GEOPORTALu

Czy prawo do korzystania z nieruchomości przechodzi na nabywcę urządzeń przesyłowych?

Rozwiązanie stosunku najmu przez sąd

Wnioski z raportu o stanie mieszkalnictwa w Polsce

Premia kompensacyjna

Żądanie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości tylko do maja 2020 r.

Ryczałtowe wynagrodzenie dla biegłego

Sankcje dla biegłych za nierzetelne opinie


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc