Nieruchomości

  • Najnowsze
  • Najpopularniejsze

Małżonek musi zgodzić się na nabycie nieruchomości

Precedensowy wyrok na agenta nieruchomości

Co zrobić z danymi osobowymi byłego najemcy?

Zebrania wspólnot mieszkaniowych – jak decydować w trakcie pandemii?

Wspólnoty mieszkaniowe na nowych zasadach

Walka o dostęp do numerów ksiąg wieczystych w GEOPORTALu

Czy prawo do korzystania z nieruchomości przechodzi na nabywcę urządzeń przesyłowych?

Rozwiązanie stosunku najmu przez sąd

Wnioski z raportu o stanie mieszkalnictwa w Polsce

Premia kompensacyjna

Żądanie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości tylko do maja 2020 r.

Ryczałtowe wynagrodzenie dla biegłego

Sankcje dla biegłych za nierzetelne opinie

grunty rolne ustawa

Zagrożenia dla transakcji gruntami rolnymi? Czym jest prawo nabycia przysługujące KOWR?

UOKiK - wyższe ceny mieszkań

Czy UOKiK sprawi, że ceny mieszkań będą jeszcze wyższe?


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc