Nieruchomości

  • Najnowsze
  • Najpopularniejsze
zamówienia publiczne

Nowe zasady odpowiedzialności deweloperów za wady lokali – Jakub Arczyński dla Real Estate Magazine

Umowny zarząd nieruchomością wspólną a funkcjonowanie wspólnoty mieszkaniowej

WEBINAR: Zmiany w rękojmi od stycznia 2021 r. – wpływ na roszczenia o wady lokali i części wspólnych w praktyce inwestyc...

Małżonek musi zgodzić się na nabycie nieruchomości

Precedensowy wyrok na agenta nieruchomości

Co zrobić z danymi osobowymi byłego najemcy?

Zebrania wspólnot mieszkaniowych – jak decydować w trakcie pandemii?

Wspólnoty mieszkaniowe na nowych zasadach

Walka o dostęp do numerów ksiąg wieczystych w GEOPORTALu

Czy prawo do korzystania z nieruchomości przechodzi na nabywcę urządzeń przesyłowych?

Rozwiązanie stosunku najmu przez sąd

Wnioski z raportu o stanie mieszkalnictwa w Polsce

Premia kompensacyjna

Żądanie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości tylko do maja 2020 r.


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc