Inwestycje liniowe

  • Najnowsze
  • Najpopularniejsze
umowa służebności przesyłu

Zabezpieczenie udostępnienia terenu w umowie ustanowienia służebności przesyłu.

strona w postępowaniu administracyjnym

Brak adresu strony nie wstrzyma postępowania

Postępowanie stwierdzenie zasiedzenia 

Sąd Odwoławczy może zmienić datę nabycia prawa przez zasiedzenie na niekorzyść strony

natychmiastowa wykonalność

Będzie natychmiastowa wykonalność zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości

Prawo do zaskarżenia miejscowego planu zagospodarowania

Skarga na miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego

Rokowania w trybie art. 124 ugn

Rokowania w trybie art. 124 ugn a kontrola starosty. Nowe orzecznictwo

Budowę linii elektroenergetycznej można podzielić

rygor natychmiastowej wykonalności

Ryzyko utraty dofinansowania jest podstawą do nadania rygoru natychmiastowej wykonalności.

Przekazanie drogi gminie

Przekazanie drogi gminie, a służebność przesyłu

Kiedy wykonawca może stracić wadium?

Nowe zasady opodatkowania gruntów z sieciami przesyłowymi

rygor natychmiastowej wykonalności

Zasiedzenie służebności przesyłu w pytaniach i odpowiedziach cz. 3


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc