Przygotowanie inwestycji

  • Najnowsze
  • Najpopularniejsze

Czy prawo do korzystania z nieruchomości przechodzi na nabywcę urządzeń przesyłowych?

Specustawa energetyczna - decyzja lokalizacyjna

Specustawa energetyczna: decyzja lokalizacyjna bez skutków wywłaszczeniowych

Śmierć strony przed wszczęciem postępowania administracyjnego

Wywłaszczenie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Wywłaszczenie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – do kiedy właściciel może się zgłosić?

odległość miejsc postojowych od granicy działki

Miejsca parkingowe

Zmiany w projekcie budowlanym 2019

Zmiany w projekcie budowlanym: Istotne i nieistotne Cz. 1. Treść regulacji

Pomoc publiczna dopiero po przekształceniu

Przekształcenie użytkowania wieczystego pomocą publiczną dla przedsiębiorców

Pozwolenie wodnoprawne

Pozwolenie wodnoprawne – termin ważności a inwestycja budowlana

pozwolenie konserwatorskie a pozwolenie na budowę

Termin ważności pozwolenia konserwatorskiego a inwestycja budowlana

dostęp do drogi publicznej

Tytuł prawny do drogi nie jest konieczny dla uzyskania warunków zabudowy

Sieci gazowe na zgłoszenie czy pozwolenie budowlane?

Sieci gazowe można już budować na zgłoszenie

wadliwość decyzji administracyjnej

Uzupełnienie czy sprostowanie decyzji administracyjnej?


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc