Przygotowanie inwestycji

  • Najnowsze
  • Najpopularniejsze

Prawo wodne – kiedy organ może wnieść sprzeciw od zgłoszenia prac

Odzyskanie wywłaszczonej nieruchomości

Pozwolenia wodnoprawne w 2016 r. Ułatwienia dla inwestycji przesyłowych

Wylesienie gruntów pod inwestycje nie zawsze konieczne

Prawidłowość rokowań w trybie art. 124 u.g.n.

Odrolnienie terenu a utrata mocy miejscowego planu

Kiedy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego odbiega od założeń inwestora

Sieci przesyłowe – teraz wystarczy zgłoszenie.

Liczba stron w postępowaniu o pozwolenie na budowę

Czy postanowienie o ustanowieniu służebności można zaskarżyć w części?

Sądy administracyjne coraz częściej wstrzymują wykonanie decyzji o niezwłocznym zajęciu.

Cel publiczny inwestycji, jako ważna przesłanka wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości – warunek zgodności przebiegu inwestycji z MPZP lub decyzją lokal...

Strona 4 z 512345

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc