Proces inwestycyjny

  • Najnowsze
  • Najpopularniejsze
Sieci gazowe na zgłoszenie czy pozwolenie budowlane?

Sieci gazowe można już budować na zgłoszenie

przekształcenie użytkowania wieczystego we własność bonifikata

Przekształcenie użytkowania wieczystego – bonifikaty do poprawki, aktualizacje do umorzenia

zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych

Rozpoczęcie prowadzenia robót budowalnych – Co załączyć do zawiadomienia?

wadliwość decyzji administracyjnej

Uzupełnienie czy sprostowanie decyzji administracyjnej?

umowa służebności przesyłu

Zabezpieczenie udostępnienia terenu w umowie ustanowienia służebności przesyłu.

strona w postępowaniu administracyjnym

Brak adresu strony nie wstrzyma postępowania

zamówienia publiczne

Istotna zmiana umowy zawartej w trybie zamówień publicznych

przekształcenie użytkowania wieczystego we własność ustawa

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność – Nowelizacja

Prawo do zaskarżenia miejscowego planu zagospodarowania

Skarga na miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego

znalezisko na budowie prawo

Nietypowe znalezisko na budowie – co należy zrobić?

Potwierdzenie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

Potwierdzenie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – zaświadczenie i wpis do księgi wieczystej nieruchomości...

zablokowanie dewelopera

Członkowi wspólnoty mieszkaniowej trudniej zablokować dewelopera


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc