Proces inwestycyjny

  • Najnowsze
  • Najpopularniejsze

Upływ czasu może obronić wadliwe pozwolenie na budowę

dostęp do drogi publicznej

Tytuł prawny do drogi nie jest konieczny dla uzyskania warunków zabudowy

Sieci gazowe na zgłoszenie czy pozwolenie budowlane?

Sieci gazowe można już budować na zgłoszenie

przekształcenie użytkowania wieczystego we własność bonifikata

Przekształcenie użytkowania wieczystego – bonifikaty do poprawki, aktualizacje do umorzenia

zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych

Rozpoczęcie prowadzenia robót budowalnych – Co załączyć do zawiadomienia?

wadliwość decyzji administracyjnej

Uzupełnienie czy sprostowanie decyzji administracyjnej?

umowa służebności przesyłu

Zabezpieczenie udostępnienia terenu w umowie ustanowienia służebności przesyłu.

strona w postępowaniu administracyjnym

Brak adresu strony nie wstrzyma postępowania

zamówienia publiczne

Istotna zmiana umowy zawartej w trybie zamówień publicznych

przekształcenie użytkowania wieczystego we własność ustawa

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność – Nowelizacja

Prawo do zaskarżenia miejscowego planu zagospodarowania

Skarga na miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego

znalezisko na budowie prawo

Nietypowe znalezisko na budowie – co należy zrobić?


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc