Proces inwestycyjny

  • Najnowsze
  • Najpopularniejsze
odległość miejsc postojowych od granicy działki

Miejsca parkingowe

Zmiany w projekcie budowlanym 2019

Zmiany w projekcie budowlanym: Istotne i nieistotne Cz. 1. Treść regulacji

Zwrot wywłaszczonej nieruchomości byłym właścicielom

Współwłaściciel może żądać zwrotu udziału w wywłaszczonej nieruchomości

kowr ustawa

Złagodzenie restrykcyjnych zasad obrotu ziemią – łatwiej kupimy 1 ha ziemi

Pozwolenie wodnoprawne

Pozwolenie wodnoprawne – termin ważności a inwestycja budowlana

pozwolenie konserwatorskie a pozwolenie na budowę

Termin ważności pozwolenia konserwatorskiego a inwestycja budowlana

Upływ czasu może obronić wadliwe pozwolenie na budowę

dostęp do drogi publicznej

Tytuł prawny do drogi nie jest konieczny dla uzyskania warunków zabudowy

Sieci gazowe na zgłoszenie czy pozwolenie budowlane?

Sieci gazowe można już budować na zgłoszenie

przekształcenie użytkowania wieczystego we własność bonifikata

Przekształcenie użytkowania wieczystego – bonifikaty do poprawki, aktualizacje do umorzenia

zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych

Rozpoczęcie prowadzenia robót budowalnych – Co załączyć do zawiadomienia?

wadliwość decyzji administracyjnej

Uzupełnienie czy sprostowanie decyzji administracyjnej?


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc