Proces inwestycyjny

  • Najnowsze
  • Najpopularniejsze

Ograniczenia w sytuowaniu tablic i urządzeń reklamowych – akty planistyczne

UOKiK - wyższe ceny mieszkań

Nowelizacja prawa budowlanego – przeniesienie pozwolenia na budowę

Cyfryzacja procesu budowlanego

Łączenie kar umownych za nieterminowość oraz odstąpienie od umowy. Ciekawe orzeczenie SN

Zmiany w ograniczeniach budowy elektrowni wiatrowych? Zasada 10H niezgodna z prawem Unii?

Walka o dostęp do numerów ksiąg wieczystych w GEOPORTALu

rygor natychmiastowej wykonalności

Tarcza antykryzysowa 4.0 – przyspieszy budowę strategicznych sieci przesyłowych

Czy prawo do korzystania z nieruchomości przechodzi na nabywcę urządzeń przesyłowych?

UOKiK - wyższe ceny mieszkań

Tarcza antykryzysowa 1.0 oraz 1.1 a branża budowlana

Wybory przedstawicieli pracowników w celu obniżenia wymiaru czasu pracy albo wprowadzenia przestoju

Ryczałtowe wynagrodzenie dla biegłego

Sankcje dla biegłych za nierzetelne opinie

małe wywłaszczenie

Zmiana właściciela nieruchomości w toku „małego wywłaszczenia”


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc