Proces inwestycyjny

  • Najnowsze
  • Najpopularniejsze

Czym są rokowania wskazane w art. 124 Ustawy o gospodarce nieruchomościami?

Pozyskanie tytułu prawnego do nieruchomości w trybie postępowania administracyjnego

Obwieszczenia w sprawach dotyczących inwestycji liniowych

Kiedy pozwolenie na budowę wyda wojewoda

Inwestycje liniowe jako przedsięwzięcia wymagające uzyskania decyzji środowiskowej

Konsultacje społeczne w postępowaniu środowiskowym

Opinia RDOŚ nie wiąże Wójta w sprawie raportu

Kiedy raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko nie będzie potrzebny

Podział działki a inwestycja liniowa

Kiedy trzeba zawiadamiać przez obwieszczenie

Okres trwania służebności przesyłu

Czym jest służebność przesyłu?


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc