Proces inwestycyjny

  • Najnowsze
  • Najpopularniejsze

Liczba stron w postępowaniu o pozwolenie na budowę

Ujawnienie decyzji z art. 124 u.g.n. w księdze wieczystej

Czy postanowienie o ustanowieniu służebności można zaskarżyć w części?

Istotna zmiana art. 28 Prawa budowlanego może pozytywnie wpłynąć na szybkość realizacji inwestycji.

Czy wniesienie skargi do WSA wstrzymuje wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego ?

Sądy administracyjne coraz częściej wstrzymują wykonanie decyzji o niezwłocznym zajęciu.

Nadzór autorski w prawie budowlanym

Cel publiczny inwestycji, jako ważna przesłanka wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości – warunek zgodności przebiegu inwestycji z MPZP lub decyzją lokal...

Czym są rokowania wskazane w art. 124 Ustawy o gospodarce nieruchomościami?

Pozyskanie tytułu prawnego do nieruchomości w trybie postępowania administracyjnego

Obwieszczenia w sprawach dotyczących inwestycji liniowych


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc