Proces inwestycyjny

  • Najnowsze
  • Najpopularniejsze

Nadużycia na rynku energii – zmiana ustawy Prawo Energetyczne

Kiedy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego odbiega od założeń inwestora

Sieci przesyłowe – teraz wystarczy zgłoszenie.

Liczba stron w postępowaniu o pozwolenie na budowę

Ujawnienie decyzji z art. 124 u.g.n. w księdze wieczystej

Czy postanowienie o ustanowieniu służebności można zaskarżyć w części?

Istotna zmiana art. 28 Prawa budowlanego może pozytywnie wpłynąć na szybkość realizacji inwestycji.

Czy wniesienie skargi do WSA wstrzymuje wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego ?

Sądy administracyjne coraz częściej wstrzymują wykonanie decyzji o niezwłocznym zajęciu.

Nadzór autorski w prawie budowlanym

Cel publiczny inwestycji, jako ważna przesłanka wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości – warunek zgodności przebiegu inwestycji z MPZP lub decyzją lokal...


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc