Nieruchomości

  • Najnowsze
  • Najpopularniejsze
Opłata przekształceniowa

Opłata przekształceniowa – możliwość kwestionowania i podwyżek

dziennik budowy

Kiedy dziennik budowy stanowi informację publiczną?

rygor natychmiastowej wykonalności

Ryzyko utraty dofinansowania jest podstawą do nadania rygoru natychmiastowej wykonalności.

Przekazanie drogi gminie

Przekazanie drogi gminie, a służebność przesyłu

Opłata jednorazowa

Jednorazowa opłata z tytułu przekształcenia i bonifikaty – zniesienie użytkowania wieczystego

Koniec użytkowania wieczystego – roczna opłata przekształceniowa

Prezydent podpisał ustawę o przekształceniu użytkowania wieczystego na gruntach z zabudową mieszkaniową

Odzyskanie wywłaszczonej nieruchomości

Odzyskanie wywłaszczonej nieruchomości – nowelizacja przepisów

Nowe zasady opodatkowania gruntów z sieciami przesyłowymi

Senat przyjął ustawę o przekształceniu użytkowania wieczystego na gruntach z zabudową mieszkaniową

Ustawa o przekształceniu użytkowania wieczystego na gruntach z zabudową mieszkaniową uchwalona przez Sejm

Przekształcenie z mocy prawa dla gruntów z przeważającą zabudową mieszkaniową


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc