Proces inwestycyjny

  • Najnowsze
  • Najpopularniejsze

Przekształcenie lokali usługowych w mieszkalne lekiem na problemy z podażą mieszkań?

Umowa rezerwacyjna – nowy instrument ustawy deweloperskiej.

Wzrost stawek odsetek ustawowych | rosnące zaległości w płatnościach

Rewolucja w planistyce – komu się przysłuży?

umowa służebności przesyłu

Czy jest możliwa mediacja z organem administracji publicznej?

Opłata planistyczna

Budowa domów do 70 m2 bez formalności lecz z dużą odpowiedzialnością Inwestora

Jak uchronić się przed opłatą za wycinkę drzew?

Przekształcenie użytkownia wieczystego we własność

Znak CE dla wyrobów budowlanych – jak zrealizować obowiązek?

Przekształcenie użytkownia wieczystego we własność

Znak budowlany B dla wyrobów budowlanych – jak zrealizować obowiązek?

Opłata planistyczna

Rosnące ceny materiałów budowlanych – jak dokonać waloryzacji kontraktu budowlanego? Prawo zamówień publicznych Cz. II...

dziennik budowy

Rosnące ceny materiałów budowlanych – jak dokonać waloryzacji kontraktu budowlanego? Cz. I.

wadliwość decyzji administracyjnej

Pełnomocnictwo w formie elektronicznej w postępowaniu administracyjnym – jak uwierzytelnić jego odpis i nie popełnić błę...


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc