Proces inwestycyjny

  • Najnowsze
  • Najpopularniejsze

Zmiany w ograniczeniach budowy elektrowni wiatrowych? Zasada 10H niezgodna z prawem Unii?

Walka o dostęp do numerów ksiąg wieczystych w GEOPORTALu

rygor natychmiastowej wykonalności

Tarcza antykryzysowa 4.0 – przyspieszy budowę strategicznych sieci przesyłowych

Czy prawo do korzystania z nieruchomości przechodzi na nabywcę urządzeń przesyłowych?

UOKiK - wyższe ceny mieszkań

Tarcza antykryzysowa 1.0 oraz 1.1 a branża budowlana

Wybory przedstawicieli pracowników w celu obniżenia wymiaru czasu pracy albo wprowadzenia przestoju

Ryczałtowe wynagrodzenie dla biegłego

Sankcje dla biegłych za nierzetelne opinie

małe wywłaszczenie

Zmiana właściciela nieruchomości w toku „małego wywłaszczenia”

Szkolenie: Inwestor – wykonawca. Relacje w procesie budowlanym. 6.02.2020 r.

Specustawa energetyczna - decyzja lokalizacyjna

Specustawa energetyczna: decyzja lokalizacyjna bez skutków wywłaszczeniowych

Śmierć strony przed wszczęciem postępowania administracyjnego

Wywłaszczenie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Wywłaszczenie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – do kiedy właściciel może się zgłosić?


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc